Gozumuz Aydin: Yeni Gumruk Mevzuati

07 Ekim 2009 tarihli resmi gazeteye gore, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller konusunda, yurtdisi alısverisleri ile ilgili sevindirici bir düzenleme gerceklesmis. Bu duzenlemeye gore,

BESINCI KISIM

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve Istisna Taninacak Haller

BIRINCI BÖLÜM

Önemli Degeri Olmayan Esya

Posta veya hizli kargo yoluyla gelen esya

MADDE 45- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kisiye posta ya da hizli kargo tasimaciligi yoluyla gelen, gümrük kiymeti gönderim basina toplam 150 Avro’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan esyaya muafiyet taninir. (Cem’in notu: Daha onceden bu sinir 100 Avro idi…)

Yolcu beraberi hediyelik esya limiti

MADDE 61- (1) 59 uncu maddede bahsi geçen muafiyet, 60 inci maddede belirtilen esya hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kiymeti 430 Avro’yu geçmeyen esya için uygulanir. Ancak, 15 yasindan küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanir

Yolcu beraberi esya

MADDE 59- (1) Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolasima sokulan gayri ticari nitelikteki, kisisel ve ailevi kullanima mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen esyaya muafiyet taninir. (2) Kara hudut kapisindan diger ülkelere giden ve geri gelen yolcular ile diger ülkelerden ülkemize gelen ve giden yolcular, seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün geçmeden geldikleri ülkeye dönmeleri halinde, yolcular için öngörülen muafiyet hakkindan yararlandirilmazlar.

Yolcu beraberi esya miktari

MADDE 60- (1) 59 uncu maddenin birinci fikrasinda bahsi geçen muafiyet, ek-9’daki listede yer alan esya için her bir yolcu basina karsilarinda belirtilen miktarlarla sinirlidir. (2) Ek-9’daki listede yer alan esyadan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere iliskin muafiyet;
a) Tütün veya alkol ürün gruplarinda muafiyet hakki bir ürün için sadece karsiliginda yazili miktar kadar kullanilabilir. Muafiyet hakkinin ayni ürün grubundan birden fazla ürün için kullanilmasi durumunda, ürünlerin kullanilan oranlari toplami %100’ü asamaz.
b) 18 yasindan büyük yolcular için uygulanir.

Yolcu beraberi hediyelik esya limiti

MADDE 61- (1) 59 uncu maddede bahsi geçen muafiyet, 60 inci maddede belirtilen esya hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kiymeti 430 Avro’yu geçmeyen esya için uygulanir. Ancak, 15 yasindan küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanir.

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hizli kargo tasimaciligi yoluyla serbest dolasima sokulacak esya

MADDE 62-
(1) Önemli degeri olmayan esya ve yolcu beraberinde getirilen hediyelik esya muafiyeti hükümleri sakli kalmak üzere, her bir sevkiyat ya da 18 ve daha yukari yastaki her bir yolcu için kiymeti 1500 Avro’yu geçmeyen esyanin;
a) Avrupa Birligi ülkelerinden dogrudan gelmesi durumunda %18,
b) Diger ülkelerden gelmesi durumunda %20, oraninda ve kiymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
(2) Birinci fikrada sözü edilen limit dahilinde getirilen esyanin;
a) Yolcu beraberinde ya da yolcunun gelisinden bir ay önce veya bir ay sonra gelmesi ya da yabanci bir ülkeden posta veya hizli kargo tasimaciligi yoluyla gelmesi,
b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
c) Kisinin sahsina ve ailesinin kullanimina mahsus olmasi,
ç) Posta veya hizli kargo tasimaciligi yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogrami geçmemesi, gerekir. (Cem’in notu: Onceden 100 Avro’yu gecen urunleri gumrukten alabilmek icin gumruk komisyonculari ile baglanti kurmak gerekiyordu, anladigim kadariyla artik boyle bir sikinti kalmamis.)

Gozumuz aydin!

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *